Aktivnosti in rezultati

AKTIVNOSTI

V okviru projekta, razdeljenega v tri faze so bile predvidene naslednje aktivnosti:

 1. FAZA
 • A1 Vodenje operacije
 • A2 Obveščanje javnosti
 • A3 Akcija osveščanja o trajnostnem ribolovu

 

 1. FAZA
 • A1 Vodenje operacije
 • A2 Obveščanje javnosti
 • A3 Akcija osveščanja o trajnostnem ribolovu
 • A4 Dogodki (delavnice, okrogla miza …)

 

 1. FAZA
 • A1 Vodenje operacije
 • A2 Obveščanje javnosti
 • A3 Akcija osveščanja o trajnostnem ribolovu
 • A4 Dogodki (delavnice, okrogla miza …)

 

REZULTATI

Po posamezni fazi so predvideni naslednji glavni rezultati operacije Dobro za morje:

 1. FAZA
 • Vzpostavitev delovnega mesta
 • Produkcija kampanje osveščanja o trajnostnem ribištvu »Dobro za morje«
 • (publikacija, letak in spletna stran ter profili na socialnih omrežjih FB in IG
  PR sporočila
 • Organizacija promocijskega dogodka

 

 1. FAZA
 • Upravljanje socialnih omrežij
 • Izvedba dogodkov in delavnic (okrogle mize, tiskovne konference, izobraževalne delavnice, razstava …)
 • Produkcija dokumentarnega videa
 • PR sporočilo
 • Objave o akciji Dobro za morje v tiskanih, radijskih in TV medijih.

 

 1. FAZA
 • Izvedba dogodkov in delavnice (okrogle mize, tiskovne konference, izobraževalne delavnice…)
 • Predstavitev videa
 • PR sporočila