AKCIJA OSVEŠČANJA O TRAJNOSTNEM RIBIŠTVU “DOBRO ZA MORJE – DOBRO ZAME”

je akcija osveščanja o trajnostnem ribištvu, ki se izvaja v sklopu javnega poziva LAS-a Istre (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo) pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Namen operacije »DOBRO ZA MORJE« je osveščanje in spodbujanje širše javnosti k prepoznavanju kakovosti rib in morskih sadežev lokalnega izvora, katerih izlov in pridelava ne predstavljajo dodatne obremenitve za okolje ter obenem povečanje zavedanja o okoljski odgovornosti posameznika.

Operacija podpira ohranjanje narave in biodiverzitete ter prispeva k blaženju podnebnih sprememb.

 

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Društvo AURATA je nosilec operacije ter iniciator in avtor idejne zasnove operacije DOBRO ZA MORJE – DOBRO ZAME.