OZNAČEVANJE

Sistem EU za nadzor ribištva zagotavlja sledljivost in nadzor ribiških proizvodov v okviru celotne oskrbovalne verige. Oskrbovalna veriga se pričenja na ribiškem plovilu ali v ribogojnem obratu, konča pa se pri končnem potrošniku. Sistem nadzora je opredeljen v uredbi o nadzoru (Uredba 1224/2009/ES).

Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (uradni list RS, št. 38/16 in 197/20) določa bistvene informacije, ki jih mora vsebovati deklaracija, da se potrošnik seznani z;

  • izvorom,
  • načinom ribolova ter
  • ribolovnim območjem, kadar gre za prodajo celih rib ali filetov.

Zakonsko je določeno, da se vsak ribji proizvod (ribe, školjke, raki …) ustrezno označi ter da je kupec pred nakupom podučen, kaj za kakšno ceno kupi, od kod riba izvira, kdaj in kako je bila ulovljena ipd.

Primer dobrega označevanja