Namen in cilji projekta »DOBRO ZA MORJE, DOBRO ZAME« ter njen vpliv na območje LAS Istre

Dolgoročni cilji projekta »DOBRO ZA MORJE, DOBRO ZAME« so:

  • ozaveščati javnost o kakovosti rib in morskih sadežev lokalnega izvora,
  • povečati prepoznavnost lokalnih ribičev in školjkarjev,
  • povečati zavedanje o okoljski odgovornosti posameznika.

Zastavljene cilje bomo dosegli s predstavitvijo:

  • lokalnega ribištva in njegovih posebnosti (ribolovna orodja),
  • pomena slovenskega morja za ribištvo,
  • kakovosti in vpliva morske hrane na zdravje ljudi,
  • pritiskov, ki ogrožajo morsko okolje in vplivajo na neoporečnost ulovljenih rib,
  • oskrbne verige v ribištvu in zagotavljanje sledljivost rib in morskih sadežev.

Spodbuditi želimo odgovorno in trajnostno pridelavo morske hrane ter povezovanje v lokalno blagovno znamko najvišje kakovosti.

Skozi projektne aktivnosti bomo osveščali in izobraževali širšo javnosti o spodbujanju upravljanja trajnostnega razvoja, nakupovanju lokalnih pridelkov in izdelkov, ustvarili bomo novo delovno mesto, pripravili pogoje za vzpostavitev blagovne znamke na trajnostni način lokalno ulovljenih oz. vzgojenih rib/školjk.

S pomočjo lokalnih skupnosti bomo povečali okoljsko odgovornost pri ciljnih skupinah, kar bo pozitivno vplivalo na dolgoročno blaženje podnebnih sprememb. Vzpodbujali bomo soodgovorno ravnanje tako javnosti kot gospodarskih subjektov in predvsem ranljivih skupin, ki so sicer izključeni iz oblikovanja ribiških politik (mladi, starejši, ženske in brezposelni).