TRAJNOSTNO RIBIŠTVO

Kupujte trajnostno pridelane proizvode. Kot potrošniki imate veliko moč, da z nakupom izdelkov, ko so bili trajnostno pridelani (ali ulovljeni) spodbudite tako proizvajalce kot dobavitelje k zagotavljanju zdravih in trajnostno pridelanih organizmov. To pomeni, da so bili ti organizmi zakonito ulovljeni oz. vzgojeni ter, da so bili proizvodni procesi trajnostno naravnani ter nadzorovani.Trajnostne ribe in drugi organizmi so ustrezno označeni, npr. MSC certifikat za ujete organizme in ASC certifikat za organizme iz akvakulture. Posebne oznake ribjih proizvodov to označujejo, zato je potrebno pred nakupom le te dobro prebrati.