SLEDLJIVOST

Iz morja na krožnik

Ali vemo, kako in od kod je prišla riba, ki smo jo dobili na krožnik? In zakaj je to sploh pomembno?

Ribolovni viri so v obalnem pasu zaradi prekomernega ribolova v preteklosti, onesnaženosti morja ipd. močno osiromašeni. To je vzrok, da:

 • se je ribolov pomaknil na bolj oddaljena območja,
 • povečuje se zmogljivost plovil in ribolovnih orodij,
 • ulov predelujejo na ribiških plovilih (npr. filetiranje), iztovarjajo in predelujejo v tretjih državah, čemur lahko sledi ponovna predelava in šele nato distribucija do maloprodajnih mest.

Oskrbna veriga, ki zagotavlja pot ribiškega proizvoda od ulova do predelave in distribucije do potrošnika, se je v zadnjih desetletjih zelo podaljšala in postala zapletena. Bolj kot je oskrbna veriga zapletena in dolga, večje so možnosti za poneverbe ali zavajanje potrošnikov.

To ni le nepošteno, temveč je lahko za potrošnika celo nevarno!

V sektorju ribolova so prepoznane tri skupine izjemno kritičnih točk kršitev in prevar:

 • ponarejanje, ki vključuje zamenjave in ponarejanje vrst ter podaljševanje roka uporabnosti;
 • ponarejanje porekla ribištva, ki vključuje zamenjave in zlorabe oskrbne verige;
 • kršenje etičnih načel v ribištvu, kamor sodi nezakonit, nereguliran in neprijavljen ribolov, uporaba nedovoljenih ribolovnih orodij in nehumano ravnanje z ujetimi živalmi.

Med pogosta zavajanja potrošnikov sodijo:

 • zamenjava vrst (prodaja manj kvalitetne vrste za bolj kvalitetno vrsto),
 • prikrivanje geografskega izvora ulovljenih rib,
 • ponarejanje kvalitetnih blagovnih znamk,
 • nedovoljena uporaba dodatkov, kot je ogljikov monoksid za izboljšanje izgleda,
 • nedovoljena uporaba dodatkov za vezavo vode, da se poveča teža proizvoda,
 • dodajanje vodne glazure (ledu), testa ali drobtin, da se poveča teža

Zamenjave vrst morskih organizmov so lahko:

 1. nenamerne, zaradi velike podobnosti vrst in zato težke taksonomske določitve,
 2. namerne, da se prikrije ilegalni ribolov ali da se proda manj kakovostne vrste kot bolj kakovostne.

Naštetim pastem se lahko izognemo z nakupom rib pri lokalnem ribiču ali v ribarnici.

Tržnica na Irskem – slabo označena riba oz. školjke (Foto: A. Ramšak)

Dobro označena riba na tržnici v (Foto: B. Marčeta)

Ozaveščeni potrošniki želijo več informacij, da se lažje odločijo glede nakupa rib ali drugih ribiških proizvodov. Evropska komisija je izdala uredbo > Uradni list RS, št. 38/16 in 197/20) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6655> , ki predpisuje katere informacije mora vsebovati deklaracija, da se potrošnik seznani z izvorom, načinom ribolova ter ribolovnim območjem, kadar gre za prodajo celih rib ali filetov.

Kaj pomeni sledljivost in kako jo zagotavljamo?

To je zagotavljanje dostopa do vseh informacij, ki so povezane s proizvodom skozi njegov celoten življenjski cikel. Informacije morajo biti zapisane in shranjene.