Partnerji

Društvo AURATA je nosilec operacije ter iniciator in avtor idejne zasnove operacije DOBRO ZA MORJE – DOBRO ZAME.
 
Partnerja operacije: NIB in ZRS.

TANJA NASTOVSKI, PREDSTAVNICA VODILNEGA PARTNERJA DRUŠTVO AURATA

Mag. Tanja Nastovski, univ. diplomirana komunikolaginja z magisterijem iz vizualne kulture je strokovnjakinja s podorčja strateškega komuniciranja, ki je v svojem 20-letnem delovanju na področju vodenja projektov zasnovala in implementirala vrsto socialno angažiranih komunikacijskih akcij osveščanja.

Za Italijansko unijo v Kopru in Rijeki je v sklopu IPA Adriatic vodila kampanijo proti diskriminaciji  v družbi – Kakšen je tvoj pogled na svet?, ki je potekala v šestih sredozemskih državah. Kampanija, ki je vključevala celotno produkcijo promocijskega materiala, se je uspešno predvajala tako na slovenski kot na hrvaški televiziji.

Sodelovala je pri mednarodni ekološki akcija Čiščenje brez meja – Čiščenje bez granica v Piranskem zalivu, kjer je skrbela za PR in organizacijo na slovenski strani.  Komunikacijske akcija v Sloveniji je vključevala: odnose z javnostmi, komuniciranje, produkcijo promocijskega materiala, komunikacijo z mediji in deležniki, pomoč pri organizaciji dogodka.

Bila je administrativni koordinator kandidature Piran-Pirano 4 Istra za Evropsko prestolnico kulture 2025, kjer je bila podpora vodstvenemu timu, kabinetom županov, organizirala delavnice in srečanja za strokovno in širšo javnost, komunikacirala s kreativci in umetniki, z umetniškim svetom in občinami na nacionalni in mednarodni ravni.

Vrsto let je bila zaposlena v spletnih oglaševalskih agencijah, kjer je za svojo kreativnost bila nagrajena na festivalih SOF in Zlati boben.

Radovednost do okoljske tematike jo je pripeljalo do sodelovanja s podjetjem LIMNOS, ki se ukvarja ekoremediacijami, tj. čiščenje okolja na sonaraven način.

Svojo angažiranost do naravnega okolja in predanosti lokalnem okolju je okronala s soustanovitvijo Društva za razvoj trajnostnega ribolova, kulinarike in turizma Aurata, kjer pomaga s svojim znanjem in izkušnjami širiti pozitivna sporočila o trajnostnem ribolovou.

 

Cécil Meulenberg, PREDSTAVNIK PARTNERJA 1, ZRS

Dr. Cécil Meulenberg je diplomiral in magistriral s področja medicinske biologije na Medicinski fakulteti Univerze v Utrechtu na Nizozemskem. Leta 2001 je doktoriral s področja nevrotoksikologije na Veterinarski fakulteti Univerze v Utrechtu, Nozozemska. Kot medicinski biolog se je specializiral za področje celične elektrofiziologije.

Po končanem doktoratu je sodeloval v številnih mednarodnih znanstvenih projektih s področja nevroznanosti, toksikologije, avdiologije in onkologije, in sicer na Univerzi Utrecht in Groningen (Nizozemska), Univerzi v Oslo (Norveška), in Univerzi Sussex (Velika Britanija).

Leta 2008 se je preselil v Slovenijo. Na Univerzi na Primorskem je v zadnjih letih razvijal in izvajal učni predmet na magistrskem študiju, ki povezuje znanje o možganih s prehrano, vedenjem in pojavnostjo različnih bolezni (Prehrana in možgani).

Od leta 2017 dela kot raziskovalec na Inštitutu za Kineziološke raziskave (IKARUS) Znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru. Na ZRS v Kopru v sodelovanju z lokalnimi in mednarodnimi partnerji trenutno razvija raziskovalne projekte s področja kineziologije in staranja, s poudarkom na alternativnih terapijah in zdravi prehrani, ki bi pozitivno vplivali na zdravje ljudi v vseh življenjskih obdobjih.

Življenje v sredozemskem Kopru ga je navdušilo za razvoj interdisciplinarnih projektov s poudarkom na trajnostnih prehranskih sistemih, ki se osredotočajo na morsko ribogojstvo, njihov vpliv na okolje in ekosistemske storitve, ki jih zagotavljajo, ter spodbujanje različnih vidikov sredozemskega življenjskega sloga: prehrana, telesna aktivnost, okoljska ozaveščenost in vrednost ekosistema.

 

Andreja Ramšak, PREDSTAVNICA PARTNERJA 2, NIB

Dr. Andreja Ramšak diplomirala in doktorirala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani s področja mikrobne ekologije. Leta 1999 se je zaposlila na Morski biološki postaji, Nacionalni inštitutu za biologijo, kjer je v svojem podoktorskem projektu začela preučevati učinke onesnaženosti v Tržaškem zalivu na glavačih in klapavicah. Raziskave je nadgradila s preučevanjem učinkov onesnaženja na nivoju makromolekul ter učinkovsubcelični ravni ter izražanje genov pri školjkah za odkrivanje učinkov onesnaženja ter z uporabo pluripotentnih celic pri nevretenčarjih v ekotoksikologiji in pri ugotavljanju učinkov onesnaženja okolja.

Sodelovala je v Adriamed projektu, kjer je z raziskovalci iz Italije in Hrvaške preučevala populacijsko strukturo pomembnih ribolovnih vrst v Jadranskem morju ter razvijala genetske markerje.

Raziskuje tudi populacijsko strukturo klobučnjakov ter je skupaj s sodelavci opisala nov rod ožigalkarjev Mawia kamor so uvrstili neznano meduzo najdeno v Tržaškem zalivu ter jo poimenovali Mawia benovici.

V zadnjih letih se je osredotočila na razvoj molekularnih orodij (Q-PCR, LAMP in metabarkodiranje), primernih za identifikacijo širokega spektra ribiških proizvodov. Rezultat raziskovalnega dela je tudi izdaja znanstvene monografije Izzivi razvoja ribištva v Sloveniji.

Vključena je tudi v prenos znanja med akademsko sfero, industrijo in ribiškim sektorjem (FishAgroTech Interreg Slovenija – Italija) in v razvoj raziskovalne infrastrukture na področju biodiverzitete in morske biologije (AssemblePlus, LifeWatch-ERIC, EMBRC-ERIC).

Na Univerzi na Primorskem poučuje predmet Ribištvo, vsebine povezane z ribiško tematiko in sledljivostjo ribiških proizvodov pa predava na različnih univerzah (Univerza v Bologni, Arabska Akademija za znanost, tehnologijo in pomorski transport v Aleksandriji in Državna univerza v Aleksandriji ter je mentorica magistrskim študentom na domačih in tujih univerzah.